06
Wt, Paź

Konto wspólne w banku? Wspólne konto w banku lub wspólne konto oszczędnościowe - razem z żoną, z mężem czy kimś bliskim z rodziny, przyjacielem, partnerką - to niewątpliwa wygoda. Wspólne konto w banku to wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy. Takie konto bankowe pozwala na przejrzystość domowych wpływów i wydatków i ułatwia w zarządzaniu domowym budżetem. Posiadanie wspólnego konta bankowego daje wiele korzyści. Przede wszystkim o wiele łatwiej jest kontrolować domowy budżet, jeśli oszczędności naszej rodziny czy partnerów życiowych są zgromadzone są na jednym koncie bankowym. Dzięki temu można dokładnie określić wspólne miesięczne wpływy i w ten sposób ustalić wspólnie ponoszone koszty np. na kredyt hipoteczny, koszty życia czy wychowania dzieci. Konto wspólne pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie finansami. To także oszczędności dla osób blisko ze sobą związanych, bo konto wspólne w banku to dużo niższe koszty za prowadzenie konta bankowego niż w przypadku oddzielnych kont bankowych - banki za prowadzenie wspólnego konta pobierają takie same opłaty, jak w przypadku indywidualnych kont bankowych. Niektóre banki uzależniają wysokość miesięcznej prowizji za konto od wysokości wpływów na rachunek. Na przykład Bank Millennium znosi opłatę przy wpływach na poziomie 5 tys. zł. Przy dwóch pensjach łatwiej zatem spełnić taki warunek. Można jednak zapoznać się z ranking konta bankowe i znaleźć całkiem darmowe konto bankowe np. konto S w BNP Paribas Fortis. Są jednak i mankamenty związane z opłatami ? większość banków pobiera dodatkową opłatę za drugą kartę debetową.

WSPÓLNE KONTO BANKOWE - KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

wspólne konto bankowe i oszczędnościowe{module [19]}

Na wspólnym koncie bankowym o wiele wygodniej jest także zdefiniować w jednym systemie wszystkich stałych odbiorców, ustawić zlecenia stałe i polecenia zapłaty. Odchodzi także konieczność przelewania pieniędzy z konta na konto, gdy zajedzie potrzeba zrobienia większych zakupów, a saldo konta bankowego partnera zbliżyło się do zera. Ale to propozycja dla osób, które mają do siebie pełne zaufanie - współwłaściciele konta wspólnego w banku ponoszą bowiem odpowiedzialność za wszystkie decyzje i dyspozycje pieniężne. Niekorzystne jest także to, że dodatkowe karty płatnicze wydawane do konta wspólnego - kosztują. Osoby, które posiadają wspólne konto bankowe, będą musiały także wspólnie poddać się pewnym procedurom bankowym w momencie zaciągania kredytu, gdyby jeden z właścicieli chciał go zaciągnąć.

Otwarcie konta wspólnego lub wspólnego konta oszczędnościowego w banku następuje na podstawie pisemnej umowy o konto bankowe zawartej pomiędzy chętnymi osobami i bankiem. Wspólne konto mogą założyć dwie osoby, ale banki dopuszczają sytuację, że współwłaścicieli konta jest trzech. W większości banków warunkiem otwarcia takiego konta jest to, by założyciele były osobami pełnoletnimi, ale też nie zawsze i niektóre z nich obniżyły kryterium wiekowe - ukończone 13 lat. Co pozwala na założenie konta wspólnego z dzieckiem. Innym sposobem na otworzenie konta wspólnego w banku jest wykorzystanie już istniejącego konta bankowego. Wystarczy udać się do oddziału banku, w którym mamy konto i ustanowić współposiadacza konta bankowego do już istniejącego konta - ROR-u. To wygodne rozwiązanie zwłaszcza wówczas, gdy jeden z posiadaczy konta bankowego korzysta już z innych produktów banku, np. lokaty czy kredytów. Kontem wspólnym może być zwykłe konto bankowe prowadzony przez bank. W zasadzie banki nie mają specjalnych kont bankowych dla par i małżeństw. Wyjątek stanowią tu MultiBank z kontem Multikonto my oraz Toyota Bank z Kontem wspólnym. Produkty te nie różnią się w zasadzie wiele od podstawowych kont bankowych proponowanych przez te banki. Każdy ze współwłaścicieli konta wspólnego swoim podpisem na umowie o konto bankowe wyraża zgodę na to, że każdy z nich ma takie same prawa do dysponowania zgromadzonymi środkami bez ograniczeń oraz na dokonywanie samodzielnie wszelkich dyspozycji: zleceń, przelewów, wpłat i wypłat. Mogą zlecać przelewy bankowe do innego banku, płacić kartą, wpłacać i wypłacać pieniądze i zaciągać zobowiązania kredytowe. Oznacza to również, że wspólnie odpowiadają za decyzje finansowe podjęte przez partnera, współposiadacza konta wspólnego.

{module [20]}

Współwłaściciele konta wspólnego w banku lub konta oszczędnościowego mają prawo ustanawiać pełnomocników, ale wszyscy współposiadacze konta bankowego ponoszą skutki zarówno swoich dyspozycji, jak i tych dokonanych przez pośredników. Ma to zwłaszcza szczególnie istotne znaczenie w sytuacjach konfliktu między posiadaczami rachunku. Może wówczas dojść do sytuacji, gdy jeden z współwłaścicieli nie będzie akceptował decyzji podjętej przez małżonka, np. dotyczących wykorzystanego kredytu w rachunku. Banki zastrzegają w regulaminach dotyczących konta wspólnego, że w sytuacjach konfliktowych - gdyby zdarzyły się przypadki nieporozumień między współposiadaczami konta wspólnego w banku i np. jeden z nich nie będzie honorował decyzji lub dyspozycji drugiego - będą wymagały postanowień sądu, np. w sprawie rozwodu, w sprawie rozdzielności majątkowej. Oznacza to tyle, że współposiadacze zawsze muszą najzwyczajniej "dogadywać" się - w przeciwnym przypadku banki zastrzegają, że nie będą ponosiły odpowiedzialności za skutki odmiennych decyzji użytkowników konta wspólnego w banku. Banki zastrzegają także, że nie dokonują wypłat z rachunku wspólnego z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu któregoś ze współposiadaczy i nie przyjmują także dyspozycji na wypadek śmierci. Koszty prowadzenia konta wspólnego w banku zwykle są takie same, jak kont bankowych indywidualnych. Banki umożliwiają także w ramach konta wspólnego prowadzenie kont oszczędnościowych i umożliwia utworzenie subkonta, np. dla dziecka. Do konta wspólnego wydawane są karty płatnicze - debetowe i kredytowe. Warto też pamiętać, że gdyby doszło do zajęcia konta wspólnego w drodze egzekucji komorniczej - pieniądze są zamrażane i dostępu do nich nie będzie miał żaden z posiadaczy, bez względu na to, z czyjego powodu doszło do zajęcia rachunku. To dość istotne, zwłaszcza że współwłaścicielami konta nie muszą być wcale małżonkowie.

RANKING KONTA BANKOWE {module [19]}

Ograniczoną dyspozycję co do środków zgromadzonych na koncie będzie miał natomiast pełnomocnik. Tu zakres ustalany jest już indywidualnie i pełnomocnik nie będzie miał tak szerokich praw jak współwłaściciel. Nie będzie mógł na przykład zaciągnąć kredytu w rachunku, zamknąć konta lub ustanowić kolejnego pełnomocnictwa. Takie rozwiązanie może okazać się użyteczne na przykład, jeśli rodzic będzie chciał udzielić swojemu dziecku powyżej 13 roku życia dostępu do konta bankowego. Zawsze można rozwiązać umowę o prowadzenie konta wspólnego i założyć indywidualne, ale może się okazać, że najpierw będziemy musieli uregulować zaciągnięty przez partnera kredyt.

{module [20]}

Ostatnie przeprowadzone badania wskazują jednak, że małżonkowie wolą osobne konta bankowe. Tylko co trzecia osoba żyjąca we wspólnym związku ma konto bankowe ze współmałżonkiem. Wspólne konto bankowe w banku miewają głównie osoby starsze stażem i wiekiem małżeństwa. Obecnie zdecydowana większość małżeństw - aż 70 proc. - to finansowe single. Model typu "wspólna kasa" dominuje wśród starszych osób. Nauczeni kłopotami finansowymi, ale też dziedziczący styl życia rodziców, z których tylko zazwyczaj ojciec zarabiał na dom, mają jedno, najczęściej wspólne konto bankowe. Taki system zarządzania budżetem rodzinnym można uznać za bezpośrednią kontynuację tradycyjnego modelu, w którym mężczyzna wszystkie zarobione przez siebie środki oddawał do dyspozycji żony zajmującej się domem. Młodzi są już kompletnie innym pokoleniem - z umiłowania wolności i szacunku dla wolnej woli partnera zgadzają się na oddzielne konta bankowe i zazwyczaj dzielą się kosztami utrzymania. Jedna osoba opłaca rachunki i inne stałe zobowiązania, a druga pokrywa koszt bieżących zakupów do domu. Reszta środków jest z reguły wydawana na zakup odzieży, kosmetyków i drobne przyjemności, zaś większe wydatki i zakupy, np. meble, samochód, wczasy, małżonkowie pokrywają wspólnie.